REGULAMIN

ORGANIZATORZY
• Burmistrz Suchowoli,
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola,
• Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli,
• Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, 
• Zarząd Gminny OSP RP w Suchowoli,
• Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

CROSS TRZEŹWOŚCI BIERZE UDZIAŁ W CYKLACH:
- PCK PODLASIE TOUR,
- GRAND PRIX PODLASIA W BIEGACH ULICZNYCH NA 10 KM.

 

TERMIN I MIEJSCE
• Niedziela 22 maja 2016r., godz. 11.30 - Suchowola – Geograficzny Środek Europy. 

 

CEL
• propagowanie zdrowego trybu życia,
• popularyzacja biegania, jako prostej aktywności prowadzącej do zdrowego trybu życia,
• profilaktyka uzależnień.

 

DYSTANS I CHARAKTERYSTYKA
Bieg główny:
• 10 km na trasie Suchowola - Okopy- Suchowola,
• trasa atestowana
• podłoże trasy: asfalt

Kategorie dodatkowe biegu głównego:
• kategoria wiekowa 40- 49 lat,
• kategoria wiekowa 50-59 lat,
• kategoria wiekowa 60 i starsi,
• mieszkańcy Gminy Suchowola.
• klasyfikacja PCK Podlasie Tour
• klasyfikacja Grand Prix Podlasia w biegach ulicznych na 10 km.

 

Biegi towarzyszące  (dzieci  i młodzieży):
                               Dziewczęta        Chłopcy
• do kl. II szk. podst.     200m           200m
• kl. III-IV szk. podst.    400m           400m
• kl. V-VI szk. podst.     800m           800m
• gimnazjum               1000m          1200m

 

BIURO ZAWODÓW
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 857124053

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM
• Prawo do startu mają wszystkie osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia za okazaniem pisemnej zgody rodziców, aktualnych badań lekarskich i legitymacji szkolnej.
• Warunkiem startu w biegu głównym jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 22 maja 2016 r. do godz. 10:00 poprzez:
-  prawidłowe wypełnienie do dn. 20 maja 2016r. formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie www.competit.pl/zgloszenie/2927 lub zgłoszenie swego uczestnictwa telefonicznie (pod nr 85 7 124 053) lub osobiście w biurze zawodów,
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów w dniu 22 maja 2016 do godz. 10.00 (o ile limit 200 miejsc startowych nie zostanie wcześniej wyczerpany),
- złożenie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
- wniesienie opłaty startowej.
• Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w biegu głównym do 200 osób. Osoby zarejestrowane zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Osoby z uiszczoną opłatą startową mają zagwarantowane  uczestnictwo w  biegu  głównym. W momencie rejestracji i uiszczenia opłaty startowej przez 200 zawodników  organizator zamyka rejestrację do udziału w biegu głównym.
• Opłata startowa:
- wysokość opłaty startowej- 30 zł,
- z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy Gminy Suchowola,
- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy/zawodniczki, którzy ukończyli 60 rok życia,
- opłaty startowe należy opłacać przelewem do dnia 19.05.2016r. na konto:
29 8094 0009 0000 0433 2000 0010 , Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola, Plac Kościuszki 13,    16-150 Suchowola, 
z dopiskiem „Cross Trzeźwości  – opłata startowa” oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników, lub gotówką w dniu biegu, podczas rejestracji w Biurze Zawodów,
- na żądanie organizatora należy przedstawić dowód wpłaty,
- opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, z przyjęciem warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody do wykorzystania danych osobowych w związku z imprezą oraz do medialnej publikacji i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH TOWARZYSZĄCYCH
• Dzieci i młodzież startujący w biegach towarzyszących muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
• Opiekunowie do dnia 18 maja 2016r powinni dostarczyć do biura zawodów listę startujących dzieci z danej szkoły.

 

UBEZPIECZENIE, OPIEKA MEDYCZNA
• Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską,
• Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie biegu.

 

NAGRODY
• Zwycięzcy biegu głównego (kobieta   i  mężczyzna) otrzymują puchary.
• 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn w biegu głównym i w biegach towarzyszących dzieci i młodzieży otrzymują medale.
• 6 najlepszych kobiet i 6 najlepszych mężczyzn biegu głównego otrzymują nagrody rzeczowe,
• Zwycięzcy kategorii dodatkowych biegu głównego (kobiety i mężczyźni) otrzymują nagrody rzeczowe.
• Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymają koszulkę biegową.
• Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują pamiątkowy medal.
• Wśród zawodników,  którzy ukończą bieg główny będą rozlosowane  nagrody rzeczowe.
• Do punktacji szkolnej zaliczać się będzie 10 najlepszych wyników ze wszystkich biegów: I miejsce- 30 pkt.…., X miejsce- 10 pkt.
• Szkoła podstawowa i gimnazjum za zajęcie I miejsca otrzyma puchar, pozostałe szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.
• 6 najlepszych dziewcząt i 6 najlepszych chłopców w biegach towarzyszących otrzymują nagrody rzeczowe.
• Wśród wszystkich dzieci, które ukończą biegi towarzyszące będą rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Na mecie organizatorzy zapewniają napoje oraz posiłek regeneracyjny.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
• Sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.
• Każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Do pobrania: XIX Cross Trzeźwości w Suchowoli 24.05.2015r. - Komunikat zawodów

Po raz dziewiętnasty w Suchowoli wystartowali miłośnicy biegania w Crossie Trzeźwości. Na starcie wszystkich biegów stanęło prawie czterysta sportowców w różnym wieku.


W biegu głównym wystartowało 125 zawodników, co jest zdecydowanym rekordem dziewiętnastu edycji Crossu. Jako pierwszy metę przekroczył Michał Smalec z klubu KS Podlasie Białystok (29 minut 2 sekundy). Drugi na podium stanął Adam Wakuluk z czasem 29.52 (Piękny Wschód.eu), a na trzecim miejscu Maciej Bielawiec z Kleosina (30.19). Wśród kobiet najszybsza była Katarzyna Rutkowska z Podlasia Białystok. Drugie miejsce zajęła jej klubowa koleżanka Julita Kropiewnicka, trzecie zaś Emilia Romanowicz (Supraśl). Jako pierwszy na metę z mieszkańców Gminy Suchowola dotarł Daniel Kuźbiel z miejscowości Kolonie Bachmackie, a wśród kobiet - Paulina Makarska (Jatwieź Duża). W kategorii wiekowej 40-49 lat: pierwsza przybiegła Marta Sokołowska, a wśród mężczyzn Karol Krzyżanowski. W kategorii wiekowej 50-59 lat: wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Eugenia Artemiuk, a wśród mężczyzn Anatol Kot. W kategorii wiekowej 60 lat i więcej Stasiewicz Wiera i Tadeusz Dziekoński. W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży zwyciężyli: Kropiwnicka Gabriela z SP Chodorówka Nowa (kat. dziewczęta do kl. II SP), Potapo Artur z SP 50 Białystok (kat. chłopcy do kl. II), Kolenda Diana z Grodna (dziewczęta kl. III- IV), Saniukiewicz Jerzy z Grodna (chłopcy kl. III-IV), Choroszewicz Wioleta z SP Suchowola (dziewczęta V- VI), Bielawski Krzysztof z SP Suchowola (chłopcy V-VI), Gładnaja Anastazja z Grodna (dziewczęta gimnazjum), Zwierżewicz Marek z Grodna (chłopcy gimnazjum). Po biegach najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie rozlosowano również nagrody rzeczowe wśród pozostałych uczestników biegów. W tym roku Cross Trzeźwości uczestniczył w cyklu PCK Podlasie Tour.
Cross Trzeźwości corocznie połączony jest z Piknikiem Rodzinnym u księdza Jerzego podczas którego na zebranych czekało moc atrakcji, mi.n.: kiermasz słodkości organizowany przez młodzież oazową, zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchane boisko piłkarskie, konkursy z nagrodami. Suchowolska straż pożarna zorganizowała dni otwarte, podczas którego zwiedzający mogli obejrzeć sprzęt strażacki i miejsce pracy strażaków. Uczniowie Zespołu Szkół w Suchowoli przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy. Na scenie zaprezentowały się grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli: grupa tańca nowoczesnego Kontra, tancerze breakdance Suchowola Breakers, dzieci z Grupy Tańca Ludowego. Zaśpiewała również Katarzyna Chlebińska z Gimnazjum w Suchowoli. Gwiazdą muzyczną imprezy był zespół BRACIA I SIOSTRY.
Organizatorami XIX Crossu Trzeźwości byli: Burmistrz Suchowoli, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GOKSiT w Suchowoli, Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, Podlaski Oddział PCK.
Imprezę zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Sponsorami byli Pensjonat Poniatowski w Suchowoli, Pędziwiatr Białystok, Cukiernia Andraka, Piekarnia Cis Suchowola.
Patronat medialny objął portal isokolka.eu oraz Gazeta Współczesna.

 

Lp Wynik Nazwisko i imię Miasto/Klub
1 00:29:02 Smalec Michał KS Podlasie Białystok
2 00:29:52 Wakuluk Adam Piękny Wschód.eu
3 00:30:19 Bielawiec Maciej Kleosin
4 00:30:48 Leoniuk Paweł Nadaktywni
5 00:32:16 Ostaszewski Arkadiusz Nadaktywni
6 00:32:35 Krzyżanowski Karol Maratonka Grajewo
7 00:32:50 Wnorowski Rafał Banie Mazurskie
8 00:33:25 Supiński Adam Pędziwiatr Białystok
9 00:33:36 Kużbiel Daniel KS Podlasie Białystok
10 00:33:51 Tkacz Denis Grodno
11 00:34:17 Kołosowski Kamil Pędziwiatr Białystok
12 00:34:37 Kuleszo Karol Pogranicze Polsko-Liteweskie
13 00:34:49 Kamiński Mariusz Juvenia Białystok
14 00:34:57 Lubaszewski Zbigniew Augustów
15 00:35:53 Ardziewicz Dariusz Sokółka
16 00:36:34 Bałdan Tomasz Kosmaty Borek Biega
17 00:37:01 Łupiński Robert Biegam Bo Lubię Białystok
18 00:37:12 Bukrejewski Dariusz ATP Augustów
19 00:37:18 Rutkowska Katarzyna Podlasie Białystok
20 00:37:25 Kuryło Artur ATP Augustów
21 00:37:27 Lupa Beata Juvenia Białystok
22 00:37:30 Kropiewnicka Julita Podlasie Białystok
23 00:37:53 Romanowicz Emilia Supraśl
24 00:38:05 Ofman Zbigniew Supraśl
25 00:38:34 Bielawski Wojciech Augustów
26 00:38:36 Kiejko Michał Białystok
27 00:39:06 Pośpiech Krzysztof Suchowola
28 00:39:06 Gudel Michał Suchowola
29 00:39:17 Liszewski Michał Horodnianka
30 00:39:19 Kot Anatol RKB Hajnówka
31 00:39:23 Skowera Krzysztof Pędziwiatr Białystok
32 00:39:33 Gosk Anna KS Podlasie Białystok
33 00:39:49 Janewicz Mateusz Karpowicze
34 00:40:03 Szubzda Adam Pędziwiatr Białystok
35 00:40:11 Dawidejt Dariusz ATP Augustów
36 00:40:16 Kuligowski Mirosław ATP Augustów
37 00:40:37 Prus Paweł Pędziwiatr Białystok
38 00:40:39 Bakun Damian RKS Sitawka
39 00:40:41 Dederko Piotr Straż Graniczna Białystok
40 00:41:05 Gołąbiewski Błażej Suchowola
41 00:41:07 Mikiewicz Dawid Białystok
42 00:41:15 Ciereszko Mateusz Białystok
43 00:41:16 Rudak Karol Karpowicze
44 00:41:21 Bielawska Magdalena Augustów
45 00:41:35 Paseniuk Rafał Jerzy Biegam bo lubię Książnica
46 00:41:40 Kotowski Jarosław Pędziwiatr Białystok
47 00:41:47 Cichy Bartosz ATP Augustów
48 00:41:51 Tomaszewski Tomasz ATP Augustów
49 00:42:00 Dziekoński Tadeusz Juvenia Białystok
50 00:42:20 Kiszluk Dariusz Suchowola
51 00:42:29 Skibicki Andrzej Karpowicze
52 00:42:34 Ostrowska Bożena Pędziwiatr Białystok
53 00:42:36 Dankiewicz Henryk Pędziwiatr Białystok
54 00:42:47 Wajsiel Piotr Nadaktywni
55 00:43:16 Łapińska Paulina Łapy
56 00:43:19 Sokołowska Marta ATP Augustów
57 00:43:21 Iwanowicz Agata ATP Augustów
58 00:43:37 Kotnarowski Rafał Suwałki
59 00:43:38 Mieszków Krzysztof Zainspirowany
60 00:43:40 Jarząbski Roman ATP Augustów
61 00:43:50 Skowera Edward Pędziwiatr Białystok
62 00:44:06 Rudzińska Urszula Skindzierz
63 00:44:06 Sawicki Stanisław Pędziwiatr Białystok
64 00:44:18 Gasiewicz Robert Augustów
65 00:44:19 Łapiński Leszek ATP Augustów
66 00:44:20 Dąbrowski Marek Maratonka Grajewo Team Ełk
67 00:44:31 Gorlewska Paulina Fit Fanatycy
68 00:44:39 Wojtach Marcin Bazyl
69 00:44:44 Krymski Adam Maratonka Grajewo
70 00:44:45 Juszczuk Paweł Pędziwiatr Białystok
71 00:44:57 Gawryluk Marcin Pędziwiatr Białystok
72 00:45:04 Załuska Radosław Białystok
73 00:45:09 Łuszcz Przemysław Dolistowo Stare
74 00:45:15 Snarski Michał Suchowola
75 00:45:20 Tomaszewski Jarosław Augustów ATP
76 00:45:24 Kłoczko Piotr ATP Augustów
77 00:45:29 Roszkowska Julita Grupa Szalonych Rowerzystów
78 00:45:54 Krysztopa Jacek Karp Karpowicze
79 00:45:58 Leończuk Andrzej Białystok
80 00:46:21 Topolewicz Artur Rosti
81 00:46:23 Szulga Piotr Augustów
82 00:46:25 Rutkowski Tomasz Białystok
83 00:46:27 Szewczak Andrzej Pajewo
84 00:46:37 Dziedzic Robert Białystok
85 00:46:46 Żukowski Ryszard Karpowicze
86 00:47:01 Bartosz Rafał Suchowola
87 00:47:28 Zieniewicz Andrzej Pędziwiatr Białystok
88 00:47:52 Balcewicz Agnieszka Augustów
89 00:48:01 Makarska Paulina Jatwieź Mała
90 00:48:14 Nejfeld Waldemar Aikido Augustów
91 00:48:16 Bukrejewska Jolanta Augustów
92 00:48:23 Kondracka Katarzyna ATP Augustów
93 00:48:36 Sołjan Paulina Suchowola
94 00:48:46 Ginszt Renata ATP Augustów
95 00:49:00 Gasztold Urszula BBL
96 00:49:03 Zawadzka Beata Augustów
97 00:49:06 Szczęsny Łukasz ATP Augustów
98 00:49:37 Dadura Katarzyna Lipsk
99 00:49:40 Dąbrowska Mariola Maratonka Grajewo Team Ełk
100 00:49:44 Krawczuk Elżbieta Hajnówka Biega
101 00:49:59 Nejfeld Hanna Augustów
102 00:49:59 Remfeld Łukasz Maratonka Grajewo
103 00:50:21 Lewczuk Krzysztof Białystok
104 00:50:24 Bagiński Jan Olecko Biega
105 00:50:28 Kochmański Dariusz Dąbrowa Białostocka
106 00:51:29 Sadowska Monika Suchowola
107 00:51:49 Targoński Jakub Białystok
108 00:51:56 Kuryło Ewa ATP Augustów
109 00:52:11 Krysztopa Piotr Karp Karpowicze
110 00:52:30 Wysocka Anna Suchowola
111 00:52:50 Stankiewicz Adam Karp Karpowicze
112 00:52:50 Gręś Piotr Karp Karpowicze
113 00:55:36 Powajbo Marek Białystok
114 00:56:00 Fiedorczyk Janusz Maratonka Grajewo
115 00:56:11 Artemiuk Eugenia Hajnówka Biega
116 00:58:37 Stasiewicz Wiera Hajnówka
117 00:59:33 Łapiński Bogusław Olecko Biega
118 00:59:34 Łapińska Katarzyna Olecko Biega
119 01:03:00 Goss Justyna Białystok
120 01:04:22 Gniedziejko Justyna Leszczany
121 01:04:22 Kaluta Anna Chodorówka Nowa
122 01:04:32 Dąbrowska Justyna Białystok
123 01:05:27 Kulesza Łukasz Warszawa
124 01:08:18 Czopek Jarosław Maratonka Grajewo
125 01:08:18 Stasiewicz Leoncjusz Hajnówka Biega

 

W kategorii mieszkańcy Gminy Suchowola:
Paulina Makarska z Jatwiezi Małej,
Daniel Kuźbiel – Bachmackie Kolonie
Kategorie wiekowe:
40-49 lat:
Sokołowska Marta
Krzyżanowski Karol
50-59 lat:
Artemiuk Eugenia
Kot Anatol
60 lat i starsi:
Stasiewicz Wiera
Tadeusz Dziekoński

 

 

Kategoria „Biegi towarzyszące”
Szkoła Podstawowa:
Dziewczyny do kl. II:
I miejsce Kropiwnicka Gabriela, SP Chodorówka
II miejsce Szubzda Wiktoria
III miejsce Turel Gabrysia, SP Suchowola
Chłopcy do kl. II:
I miejsce Potapo Artur, SP 50 Białystok
II miejsce Rakus Konrad, SP Suchowola
III miejsce Jurkowski Kacper, SP Białousy
Dziewczyny kl. III-IV:
I miejsce Kolenda Diana z Grodna
II miejsce Trufanowa Wioleta z Grodna
III miejsce Skurska Weronika SP Janów
Chłopcy kl. III-IV:
I miejsce Saniukiewicz Jerzy z Grodna
II miejsce Moćko Arkadiusz SP Janów
III miejsce Zawadzki Krzysztof SP Jaświły
Dziewczyny kl. V-VI:
I miejsce Choroszewicz Wioleta SP Suchowola
II miejsce Ciochanowska Aleksandra z Goniądza
III  miejsce Krynicka Nicol SP Korycin
Chłopcy kl. V-VI:
I miejsce Bielawski Krzysztof SP Suchowola
II miejsce Misarko Michał SP Suchowola
III miejsce Kul Dariusz SP Janów
Gimnazjum
Dziewczyny Gimnazjum:
I miejsce Gładnaja Anastazja z Grodna
II miejsce Kiszluk Justyna SP Suchowola
III miejsce Danilewicz Zuzanna SP Janów
Chłopcy Gimnazjum:
I miejsce Zwierżewicz Marek z Grodna
II miejsce Wronowski Albert Banie Mazurskie
III miejsce Zieziula Piotr SP Janów
W punktacji szkolnej:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Suchowoli
II miejsce Szkoła Podstawowa w Janowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Białousach
V miejsce Szkoła Podstawowa z Grodna
VI miejsce Szkoła Podstawowa z Goniądza
W gimnazjum:
I miejsce Gimnazjum z Janowa
II miejsce Gimnazjum z Suchowoli
III miejsce Gimnazjum - Grodno
IV miejsce Gimnazjum - Banie Mazurskie

 

 

 

 

Regulamin

 

ORGANIZATORZY
• Burmistrz Suchowoli,
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola,
• Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli,
• Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku,
• Zarząd Gminny OSP RP w Suchowoli,
• Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

TERMIN I MIEJSCE
• Niedziela 24 maja 2015r., godz. 11.30 - Suchowola – Geograficzny Środek Europy.

CEL
• propagowanie zdrowego trybu życia,
• popularyzacja biegania, jako prostej aktywności prowadzącej do zdrowego trybu życia,
• profilaktyka uzależnień.

DYSTANS I CHARAKTERYSTYKA
Bieg główny:
• 9,3 km na trasie Suchowola - Okopy- Suchowola,
• podłoże trasy zróżnicowane: asfalt.

Kategorie dodatkowe biegu głównego:
• kategoria wiekowa 40- 49 lat,
• kategoria wiekowa 50-59 lat,
• kategoria wiekowa 60 i starsi,
• mieszkańcy Gminy Suchowola.
• klasyfikacja PCK Podlasie Tour

Biegi towarzyszące (dzieci i młodzieży):
 Dziewczęta Chłopcy
• do kl. II szk. podst. 200m 200m
• kl. III-IV szk. podst. 400m 400m
• kl. V-VI szk. podst. 800m 800m
• gimnazjum 1000m 1200m

BIURO ZAWODÓW
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 857124053

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM
• Prawo do startu mają wszystkie osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia za okazaniem pisemnej zgody rodziców, aktualnych badań lekarskich i legitymacji szkolnej.
• Warunkiem startu w biegu głównym jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 24 maja 2015 r. do godz. 10:30 poprzez:
- prawidłowe wypełnienie do dn. 21 maja 2015r. formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie http://competit.pl/zgloszenie/2926/ lub zgłoszenie swego uczestnictwa telefonicznie (pod nr 85 7 124 053) lub osobiście w biurze zawodów,
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów w dniu 24 maja 2015 do godz. 10.30 (o ile limit 300 miejsc startowych nie zostanie wcześniej wyczerpany),
- złożenie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
- wniesienie opłaty startowej.
• Ze względów organizacyjnych wprowadza się limit liczby uczestników w biegu głównym do 300 osób. Osoby zarejestrowane zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Osoby z uiszczoną opłatą startową mają zagwarantowane uczestnictwo w biegu głównym. W momencie rejestracji i uiszczenia opłaty startowej przez 300 zawodników organizator zamyka rejestrację do udziału w biegu głównym.
• Opłata startowa:
- wysokość opłaty startowej- 30 zł,
- z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy Gminy Suchowola,
- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy/zawodniczki, którzy ukończyli 60 rok życia,
- opłaty startowe należy opłacać przelewem do dnia 22.05.2015r. na konto:
29 8094 0009 0000 0433 2000 0010 ,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola, Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola,
z dopiskiem „Cross Trzeźwości – opłata startowa” oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika/zawodników,  lub gotówką w dniu biegu, podczas rejestracji w Biurze Zawodów,
- na żądanie organizatora należy przedstawić dowód wpłaty,
- opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, z przyjęciem warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody do wykorzystania danych osobowych w związku z imprezą oraz do medialnej publikacji i wykorzystywania wizerunku w związku z imprezą.

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH TOWARZYSZĄCYCH
• Dzieci i młodzież startujący w biegach towarzyszących muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
• Opiekunowie do dnia 21 maja 2015r powinni dostarczyć do biura zawodów listę startujących dzieci z danej szkoły.

UBEZPIECZENIE, OPIEKA MEDYCZNA
• Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania biegów opiekę lekarską,
• Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie biegu.

NAGRODY
• Zwycięzcy biegu głównego (kobieta i mężczyzna) otrzymują puchary.
• 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn w biegu głównym i w biegach towarzyszących dzieci i młodzieży otrzymują medale.
• 6 najlepszych kobiet i 6 najlepszych mężczyzn biegu głównego otrzymują nagrody rzeczowe,
• Zwycięzcy kategorii dodatkowych biegu głównego (kobiety i mężczyźni) otrzymują nagrody rzeczowe.
• Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymają koszulkę biegową.
• Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymują pamiątkowy medal.
• Wśród zawodników, którzy ukończą bieg główny będą rozlosowane nagrody rzeczowe.
• Do punktacji szkolnej zaliczać się będzie 10 najlepszych wyników ze wszystkich biegów: I miejsce- 30 pkt.…., X miejsce- 10 pkt.
• Szkoła podstawowa i gimnazjum za zajęcie I miejsca otrzyma puchar, pozostałe szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.
• 6 najlepszych dziewcząt i 6 najlepszych chłopców w biegach towarzyszących otrzymują nagrody rzeczowe.
• Wśród wszystkich dzieci, które ukończą biegi towarzyszące będą rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Na mecie organizatorzy zapewniają napoje oraz posiłek regeneracyjny.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
• Sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.
• Każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.