Pierwsza biblioteka w Suchowoli funkcjonowała już od roku 1925. Obecną bibliotekę publiczną założono w styczniu 1949 roku, mieściła się przy Rynku Kościuszki. Księgozbiór biblioteki liczył wówczas 3180 woluminów.   Bibliotekę wielokrotnie przenoszono, zazwyczaj mieściła się w mieszkaniach prywatnych. Na terenie dzisiejszej gminy funkcjonowały biblioteki przy Gromadzkich Radach Narodowych. Po zlikwidowaniu GRN biblioteki przekształcono w filie biblioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchowoli, były to Filie Biblioteczne w Chodorówce Nowej, Jatwiezi Dużej, Kiersnówce i Wólce. Na początku lat 90 - tych filie biblioteczne zlikwidowano. W styczniu 1980 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej utworzono Oddział dla dzieci. W 1990 roku Bibliotekę wraz z Oddzialem dla dzieci przeniesiono do budynku Urzędu Gminy, gdzie do chwili obecnej ma swą siedzibę. Biblioteka stanowi integralną część Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.

Biblioteka ciągle się rozwija i systematycznie powiększa swoje zasoby. Może pochwalić się wieloma osiągnięciami w historii swojej pracy. W 1985 roku zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim o tytuł najlepszej biblioteki w gminie. W 1993 roku otrzymała „Kufer z książkami” - to doroczne wyróżnienie przyznawane bibliotekom, które mimo trudności rozwijają aktywną działalność i zasługują na pomoc w zakresie uzupełniania księgozbioru. Od 2004 roku pozyskuje środki finansowe z Biblioteki Narodowej. Środki z dotacji uzupełniane są funduszami własnymi. Każdego roku dokonujemy zakupu różnego rodzaju nowości wydawnicze, aby zadowolić nawet najbardziej wybrednych czytelników.

Biblioteka posiada dwa komputery z dostępem do Internetu. Jeden udostępniony jest czytelnikom (pochodzący z programu "IKONKA"), drugi przeznaczony jest do prac bibliotecznych, głównie do tworzenia bazy katalogowej w systemie  Mak +. System ten niezmiernie usprawni i ułatwi pracę bibliotekarza w zakresie obsługi wypożyczeń, a samym czytelnikom umożliwi dostęp do spisu księgozbioru niezależnie gdzie będą się znajdowali.

W czytelni naszej biblioteki eksponowane są wystawy książek, tematyczne wystawy okolicznościowe, wystawy fotografii, prace konkursowe czytelników itp.