Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli informuje, że od  stycznia 2014 r. osobom  korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie - dodatek energetyczny.
 
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.  wynosiła:
1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,77 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.  wynosiła:
1. 11,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,40 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,48 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.  wynosi:
1. 11,29 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,68 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,81 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.