ROZMIAR TEKSTU

DLA KOGO ?
• Dla rodziców i opiekunów do ukończenia przez dziecko 18 lat.
• Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na pierwsze dziecko
Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny na osobę, nie przekracza 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.

Na drugie i kolejne dzieci
Świadczenie na drugie i kolejne dzieci przysługuje bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę.


KIEDY ?
Wnioski w pierwszym etapie programu 500+ można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.
• Decyzja i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
• Nie trzeba składać wniosku już od początku kwietnia. Pieniądze i tak będą wypłacane w pełnej kwocie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
• Wypłata świadczenia nastąpi na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
UWAGA !  Złożenie wniosku po pierwszym etapie, czyli po 1 lipca 2016 r., spowoduje wypłatę świadczenia jedynie od miesiąca złożenia wniosku.


JAKIE DOKUMENTY ?

Na pierwsze dziecko
Wymagany jest wypełniony wniosek wraz z załącznikami t.j:
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów w 2014 r. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych,
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o deklarowanych dochodach w 2014 r. osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego,
oraz okazanie dowodu tożsamości.
      Jeżeli po  2014 r. sytuacja życiowa lub finansowa rodziny zmieniła się, urzędnik może poprosić o dokumenty (w tym oświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (np. wyrok o alimentach lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu).

Na drugie i kolejne dzieci
- wypełniony wniosek,
- kserokopia aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń rodzinnych w tutejszym Ośrodku),
oraz okazanie dowodu tożsamości,
- wyrok sądu przyznający opiekę nad dzieckiem ( w przypadku rodzin po rozwodzie)


Wnioski na świadczenia wychowawcze z programu rodzina 500+ będą wydawane od dnia 21 marca 2016 r. i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w pokojach 105, 106 oraz 104.

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju 105 oraz pod numerem telefonu: 85 7229409.


Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć także wysyłając wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia , Platformy Usług Elektronicznych ZUS , ePUAP oraz bankowości elektronicznej).


Więcej informacji na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/